Nakliye Faturası Nasıl Kesilir

Resim

Nakliye faturası nasıl kesilir sorusu, nakliyat işlemleri ile uğraşan insanlar ve muhasebe ile uğraşan insanlar için oldukça önemli bir sorudur. Nakliye faturası, nakliye firması tarafından kesilmektedir. Nakliye firması, KDV dahil her şeyi nakliye faturasında belirmekle yükümlüdür. Nakliye firması bu bilgileri açık ve net bir şekilde belirtmeli, hiçbir bilgiyi saklamadan yazmalıdır. Aksi taktirde suç işlenmiş olur.

Nakliye işlemlerinde uygulanan KDV oranı %18’dir. Bu KDV oranı, nakliyat işleminden alınan ücret üzerinden belirlenmektedir. Mesela 4000 Liralık bir nakliyat işlemi gerçekleşmiş olsun. Bu 4000 TL’nin %18’i olan 720 Lira, 4000 Liradan çıkarılmaktadır. Fatura kesim işlemi burada bitmemektedir, yazının devamında anlatılacaktır.

Fakat nakliye faturası işlemi için, bazı birtakım terimlerin tanımının da bilinmesinde fayda vardır. Bu terimlerden birisi tevkifattır. Tevkifat, kesinti anlamına gelmektedir. Ve bu kesinti, yalnızca kara yolu ile yapılan nakliyatlarda uygulanan bir kesintidir.

Tevkifat Faturalara Nasıl Yansıtılır?

KDV mükellefleri, faturalarında tevkifat yapmak zorundadırlar. Bu tevkifat oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmiş olup oranı 2/10 şeklindedir. En son 1 Mart 2021 tarihinde düzenlenen tevkifat kuralları yakın bir tarihte tekrar düzenlenmiştir. Bu sebeple nakliye firmaları, bu düzenlemeyi mutlaka bilmek ve uygulamak zorundadır: Hazine ve Makiye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 3 Haziran 2021 yılında Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlamıştır. Bu tebliğe göre eskiden tevkifat uygulanması için gerekli olan en düşük fatura sınırı 1000 Türk Lirası iken bu tebliğ ile birlikte bu meblağ KDV dahil 2000 Türk Lirasına çıkarılmıştır. Bu kural, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yani bu değişiklik ile birlikte 2000 Türk Lirasının altındaki hizmetlere artık tevkifat uygulanmayacaktır.

Yukarıdaki örneğe devam edecek olursak: Tevkifat oranı 2/10 olarak belirlendiğini belirtmiştik. Bu tevkifat oranı, KDV değerinden hesaplanır ve aynı zamanda yine KDV değerinden çıkarılmaktadır. Yukarıdaki örneğimizde 720 TL olan KDV’den 2/10 oranında yani %20’si kadar tevkifat kesilecektir. 720’nin %20’si olan 144 TL, 720 TL’den çıkarılır. 720 – 144 = 576 bulunur. Bundan sonra yapılacak işlem ise nakliye ücretine bu kesintinin eklenmesidir. 4000 + 576 = 4576 TL olarak hesaplanır. Yani yaptığımız iş 4000 TL olsa da keseceğimiz fatura KDV değeri ve tevkifat oranı ile birlikte 4576 TL’ye denk gelmektedir. Bu işlemlerin iyi anlaşılması ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi oldukça önemlidir.

Özet
:
KDV dahil her şeyi nakliye faturasında belirmekle yükümlüdür. Nakliye firması bu bilgileri açık ve net bir şekilde belirtmeli, hiçbir bilgiyi saklamadan yazmalıdır. Aksi taktirde suç işlenmiş olur.
Whatsapp
Mail Gönder
Telefon